نام کامل:مهدی احمدزاده,نام مستعار:ماهان آرا.آدرس سایت:www.soomar63.com.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

رژ لب مایع

رژ لب بادوام 24 ساعته به لب ها پوشش کلی و طولانی می دهد. با فرمولی خاص به لب ها کمک می کند که ظاهری

مات به خود گیرند. مات بودن غیر منتظره و آسان برای نمایی به یاد ماندنی ویژگی خاص این محصول می باشد.